NOVEMBER 2011 @previewmag’s “THE FAG HAG” editorial

Actually more than being excited for this shoot.. kinabowg ako ng excitement ng beckies! Days before the actual shoot, I’ve been getting texts na: “Sinong photographer?” “May makeup artist ba teh?” “Papa LIPO NA AKO!” Haha! Hindi ko na sasabihin sino sa kanila texted what but I must say this is one of my fave …

NOVEMBER 2011 @previewmag’s “THE FAG HAG” editorial Read More »