The right way to accept an AWARD!

SYA NA TALAGA! Hindi natinag! Much love, D