Wow mali!

riot toh! pero alam ko yung nararamdaman nya. Na damage to property narin akong ganito before. Pag umuusok na… awat na k? haha!   Much love, D