Lipsticks and Boys!

Watch this! Bakit ba hindi kami close ni Tom Ford at ganito ang regalo sakin?   Read more to see all the colors!